Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Collega's aan het woord

“Gewoon doen!” – Stefanie Jansen en Otto Spijkers

Tijdens het academisch jaar 2015-2016 draaiden Otto Spijkers en Stefanie Jansen (beiden RGL) in het vak Public International Law een pilot waarin zij, door het gebruik van FeedbackFruits, PresentersWall en kennisclips, uitgebreid experimenteerden met blended learning. Om de pilot een vervolg te kunnen geven, dienden de docenten een aanvraag in voor de stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het voorstel werd vorige maand goedgekeurd en wij spraken Otto en Stefanie over hun ervaringen en toekomstplannen.

Pilot
Het vak Public International Law wordt door studenten vaak als lastig ervaren. Dit komt onder andere doordat het het eerste bachelorvak is dat studenten in het Engels krijgen. Met de pilot wilden wij bekijken of Feedbackfruits, PresentersWall en kennisclips hulp konden bieden.

Training
Voordat we aan de slag gingen volgden we over alle drie de tools een training bij Educate-it. Het is fijn dat je uitleg krijgt voordat je aan de slag gaat, al zijn de meeste programma’s gemakkelijk in gebruik. Vooral de training over kennisclips was leerzaam. Hier leerden we niet alleen over de techniek maar ook hoe je bijvoorbeeld enthousiast overkomt op beeld en hoe belangrijk het is dat je in de camera blijft kijken.

Uitkomst pilot
Vooral de inzet van kennisclips bleek een groot succes. Studenten vonden het fijn dat zij de clips rustig en meerdere keren konden bekijken. Wij, als docenten, vonden het prettig dat we onderwerpen niet meerdere keren hoefden uit te leggen en hierdoor meer tijd hadden om zowel in het hoorcollege als in de werkgroepen bijvoorbeeld ook de actualiteit te bespreken. Daarnaast daagde het ons uit om in acht minuten een onderwerp te behandelen. Wat leuk is, is dat de kennisclips uiteindelijk ook in de master zijn ingezet. De clips zorgden ervoor dat masterstudenten van te voren hun kennis konden bijspijkeren en hierdoor allemaal dezelfde kennis hadden.

Ook PresenterWall beviel uiteindelijk goed. Feedbackfruits voldeed daarentegen helaas niet aan de verwachtingen. We hoopten dat studenten commentaar gingen geven op elkaars stukken maar dit gebeurde niet. Daarnaast leek het erg op Blackboard. We hebben besloten om deze tool niet meer te gebruiken dit jaar.

Stimuleringsregeling
We wilden graag een vervolg geven aan de pilot en zagen een oproep voorbijkomen over de stimuleringsregeling. We hebben een plan geschreven en ingediend. Vorige maand hoorden we dat het plan goedgekeurd is.

Ideeën
Ons idee is om het gebruik van kennisclips (duur: circa 10 minuten) verder uit te bouwen. Dit betekent dat we meer clips gaan maken, die beter van kwaliteit zijn en die verrijkt worden met vragen in de clip. Dit zorgt ervoor dat de kennisclips beter geïntegreerd kunnen worden in het werkgroeponderwijs en dat studenten nog meer worden uitgedaagd om actief te luisteren. Voor de verrijkte kennisclips willen we waarschijnlijk het programma Scalable Learning gebruiken. De verrijkte kennisclips gaan we aanvullen met ‘bites’. Dit zijn korte clips (duur: circa 2-3 minuten) over onderwerpen waar studenten mee worstelen gedurende het vak. De clips gaan we niet van te voren opnemen maar ad hoc. Dat wil zeggen dat we de bites opnemen wanneer we in het onderwijs merken dat meerdere studenten moeite hebben met een bepaald onderdeel van de stof.

Zowel de kennisclips als bites zullen voor iedereen toegankelijk zijn, dus niet alleen voor onze bachelor- en masterstudenten. Hierdoor kunnen de clips bijvoorbeeld ook gebruikt worden om aankomende studenten te enthousiasmeren.

Evaluatie
Een groot onderdeel van het plan is een uitgebreide evaluatie. Hierdoor kunnen we het vak blijven ontwikkelen en kunnen ook anderen van onze ervaringen leren. Het vergelijken van de verrijkte kennisclips met de ‘normale’ clips gebeurt met een nulmeting. Dit betekent dat de oude clips dit jaar nogmaals ingezet zijn en wij de inzet komende zomer uitgebreid gaan evalueren. In de evaluatie kijken we naar het verband tussen kijkgedrag en tentamencijfer. Daarnaast hebben studenten een logboek bijgehouden. Hierin gaven zij aan wat zij in het algemeen vonden van de clips en hoe de clips bijdroegen aan hun ontwikkeling en begrip. De evaluatie is geregeld vanuit Educate-it en wordt uitgevoerd door het COLUU. Zij doen dit in samenspraak met ons.

Advies
Het inzetten van IT-tools kost tijd, maar levert ook veel op. Je moet wel goed bedenken waarom je een bepaalde tool inzet. Zo is het goed om van te voren te bedenken of de theorie die in het vak behandeld wordt geschikt is om in een kennisclip te behandelen.

Wij raden docenten vooral aan om gewoon aan de slag te gaan, learning-by-doing, maar wel kritisch te blijven en goed te evalueren.

Heb jij ook een goed idee om je onderwijs te innoveren? In de zomer wordt op deze pagina bekend gemaakt wanneer opnieuw projectvoorstellen kunnen worden ingediend voor de Stimuleringsregeling. Het is ook altijd mogelijk om een projectaanvraag te doen bij Educate-it.

Meer collega’s aan het woord