Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Onderzoek

Activiteiten in het programma REBO Educate-it worden geëvalueerd en beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs.

Algemene evaluatie UU-breed

Binnen het programma Educate-it worden alle onderwijsinnovaties geëvalueerd en beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit bijdraagt aan het activeren van studenten en het blended maken van het onderwijs.

Welke onderzoeken Educate-it uitvoert, hoe en wat de resultaten daarvan zijn, zijn weergegeven in de Infographic Kwaliteit en Onderzoek.

Evaluatie innovatieprojecten

Online dag Inleiding staats- en bestuursrecht (RGL)

Het vak werd dit collegejaar net als in 2015-2016 blended aangeboden. dit houdt in dat de hoor- en werkcolleges aangevuld werden met een ‘online dag’ die bestond uit een online opdracht en een feedbackcollege in de vorm van een kennisclip.

Conclusie
Over het algemeen zijn docenten en studenten positiever over het maken van de online opdrachten dan het bekijken van de colleges. Studenten geven aan dat zij door het maken van de opdrachten actiever met de stof omgingen en meer moeite deden om zich in de stof te verdiepen. Het effect van het bekijken van de feedbackcolleges op het tentamencijfer is veelbelovend. Hoe langer studenten naar de feedbackcolleges keken, hoe hoger het tentamencijfer.

Bekijk alle resultaten 2016-2017

Bekijk alle resultaten 2015-2016


Evaluatie digitaal toetsen

Afgelopen jaar zijn bij REBO negen digitale toetsen gevalueerd. Hieraan hebben ± 600 studenten meegedaan.

Conclusie
52% van de studenten geeft de voorkeur aan een digitale toets. Zij vinden het onder andere positief dat zij sneller kunnen schrijven (typen) en antwoorden gemakkelijk kunnen aanpassen. Wel willen de studenten naast de digitale toets graag kladpapier en de casusteksten en vragen op papier.

Bekijk alle resultaten


Evaluatie kennisclips en weblectures

Kennisclips Staats- en Bestuursrecht (USBO)

Om studenten te helpen bij het begrijpen van enkele onderdelen die als bijzonder lastig ervaren werden, zijn vier kennisclips gemaakt.

Conclusie
Het gebruik van kennisclips wordt door studenten zeer positief gewaardeerd en de kennisclips zijn intensief gebruikt. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het bekijken van de kennisclips zorgt voor betere prestaties op de tentamens, hoewel dat niet geldt voor hoe vaak en lang de kennisclips bekeken zijn.

Bekijk alle resultaten

Video-colleges Grondslagen van recht (RGL)

In het vak werden 22 videominicolleges gebruikt. Dit zijn korte video’s van ongeveer 10 minuten waarin de inhoud van het hoorcollege kort en bondig per onderwerp wordt samenvat.

Conclusie
De studenten vinden de videocolleges een meerwaarde voor het onderwijs. Zij zijn tevreden over de inhoud en kwaliteit van de video’s. Daarnaast geven zij aan dat de video’s hen helpen om het tentamen beter voor te bereiden. De studenten raden andere docenten aan om ook videocolleges te gebruiken.

Bekijk alle resultatenMeer over onderzoek en kwaliteit educate-it uu