Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Learning Management System

Een Learning Management System (LMS, voorheen werd dit ELO genoemd) is een digitale leeromgeving die docenten en studenten ondersteunt in hun leer- en werkproces. Een LMS is altijd en overal beschikbaar. In de digitale omgeving kunnen docenten en studenten informatie delen, discussies voeren en feedback geven.


Stand van zaken

Datum: 30 juni 2017

De Universiteit Utrecht heeft via een Europese aanbesteding opnieuw Blackboard geselecteerd voor haar elektronische leeromgeving. Omdat het huidige contract met Blackboard afloopt op 31 december 2018, is in oktober 2016 een selectietraject gestart. Binnenkort ondertekent het College van Bestuur het contract voor de 4-jaar durende samenwerking.

Meer informatie