Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Collega's aan het woord

“Studenten activeren en mobiliseren, dat is waar het in mijn onderwijs om draait!”- Monique Veld


Monique Veld is sinds april dit jaar universitair docent bij het departement Bestuur en Organisatie. Hiervoor werkte zij bij de Open Universiteit en deed veel ervaring op met het gebruik van IT in het onderwijs. Monique vertelt over haar ervaringen en hoe zij deze wil gaan inzetten in haar USBO-cursussen.

Ervaringen
Bij de Open Universiteit wordt veel gebruik gemaakt van digitaal onderwijs. Ik zelf gebruikte bijvoorbeeld een digitale lesomgevingen (soort Blackboard) en een digitaal klaslokaal. Een digitaal klaslokaal is een online college met interactie via de chat. Daarnaast gebruik ik Twitter. Ik deel hierdoor gemakkelijk interessante artikelen over mijn vakgebied met studenten. Ook motiveer ik studenten om personen te volgen op Twitter die interessant zijn voor bijvoorbeeld een onderzoek.

Inzet IT Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht heeft een ander onderwijsmodel dan de Open Universiteit; kleinschaliger onderwijs en meer contact met studenten. Dat moet zeker zo blijven. Ik denk wel dat er bij de Universiteit Utrecht nog veel winst valt te behalen door te kijken waar het onderwijs verrijkt kan worden met IT. Het is goed om aan te sluiten bij de leefwereld van studenten en IT niet als een doel op zich te zien.

Vaak is het voor docenten de onbekendheid die het spannend maakt om IT in te zetten. Goede ondersteuning is daarom essentieel. Binnen de UU worden veel faciliteiten aangeboden. Daarnaast weet ik dat sommige onderdelen (bijvoorbeeld trainingen) van Educate-it ook mee mogen tellen in het BKO-traject.

Tijdsinvestering
Het kost zeker tijd om je onderwijs te verrijken met IT. Nieuwe dingen kosten in het begin altijd tijd. Maar de tijdsinvestering vind ik het zeker waard. Investeren in digitaal toetsen levert uiteindelijk veel tijdwinst op en kennisclips kun je meerdere malen opnieuw gebruiken.

Plannen
Ik ga voor het vak ‘Management van Organisaties’ digitaal toetsen. Daarnaast wil ik, samen met Leonie Heres, bij het vak ‘Organisaties en Organiseren’ graag kennisclips inzetten. Het is een vak waar veel theorieën aan bod komen. De kennisclips kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de basisprincipes van deze theorieën uit te leggen. Hierdoor kunnen studenten goed voorbereid naar de colleges komen en de stof beter begrijpen.

Toekomst IT in het onderwijs
Ik denk dat IT een belangrijke rol gaat spelen, maar dat het nooit het huidige onderwijs zal vervangen. Ik ben er zelf geen voorstander van als je IT inzet om docenten weg te bezuinigen. Het moet niet ten kosten gaan van face-to-face contact. Het is nog steeds belangrijk dat studenten naar de universiteit komen om bijvoorbeeld colleges en werkgroepen te volgen. Je kunt deze colleges en werkgroepen wel aantrekkelijker maken door de inzet van IT.

Meer collega’s aan het woord