Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij REBO

Collega's aan het woord

“Studenten voorbereiden op de wereld van morgen”- Tina van der Linden

Tina van der Linden (RGL) gebruikt al heel lang verschillende digitale tools om studenten te activeren en haar lessen levendiger te maken. Tina denkt dat in de toekomst door IT niet alleen de manier van lesgeven maar ook de inhoud van het onderwijs verandert. Een van de oorzaken is de door technologie veranderende arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat studenten klaar zijn voor deze nieuwe digitale werkelijkheid?

In de dertig jaar dat Tina bij de Universiteit Utrecht werkt, heeft zij ervaring opgedaan met: kennisclips, digitaal toetsen, votingtools, chatfuncties, discussion boards en het opnemen van colleges. Tina: doordat ik een mix van middelen inzet, wordt mijn onderwijs wat minder saai. Ik ben daarbij wel kritisch en zet alleen IT in als het daadwerkelijk functioneel is.

Waardevol: zelf opnemen van hoorcolleges
Het zelf opnemen van hoorcolleges vind ik het meest waardevol. Ik merk dat studenten de opnames veel bekijken en niet minder vaak naar mijn colleges komen. Als studenten iets niet begrijpen of een keer ziek zijn dan kunnen zij het college terugkijken en eventueel versneld afspelen. Ook vind ik het opnemen van colleges erg waardevol voor mijzelf. Ik moet het namelijk precies goed hebben. Als iets op film staat, kan het ooit tegen je gebruikt worden. Het helpt mij dus om kennis korter, bondiger en to the point te brengen.

Kennisclips over afstudeerwerk
Een van mijn laatste projecten op het gebied van IT en onderwijs is het maken van twee kennisclips over afstudeerwerk. In de startbijeenkomst van hun scriptie moeten studenten een onderwerp bedenken en krijgen zij daarnaast veel nieuwe informatie. Niet iedereen krijgt hierdoor de inhoud van het college in zijn geheel goed mee. Samen met collega’s heb ik daarom besloten om twee kennisclips op te nemen over onderzoeksvragen. De clips zijn een succes en al meer dan 200 keer bekeken.

Lesgeven in de toekomst
In de toekomst gaat het onderwijs er totaal anders uitzien. Steeds meer onderwijs zal online gegeven worden. Het is dus goed om ons af te vragen: waarvoor heb je eigenlijk nog een live-docent nodig. Ik denk zelf dat face-to-face contact zeker van toegevoegde waarde is bij het geven van feedback, het motiveren van studenten en het oefenen van skills als presenteren, pleiten en het geven van feedback.

Robotisering
Als je naar de lange termijn kijkt dan gaat IT niet alleen de manier van lesgeven veranderen maar ook de arbeidsmarkt waar onze studenten op terecht komen. Banen verdwijnen of veranderen door de komst van robots en kunstmatige intelligentie. De documentaire Humans need not apply laat in vijftien minuten de gevolgen van robotisering zien.

Vaak denken mensen dat robots alleen auto’s in elkaar kunnen schroeven maar dit schuift steeds verder op. Ook werk van leraren, dokters en advocaten kan in de toekomst overgenomen worden door robots.

Juristen die bijvoorbeeld op een advocatenkantoor beginnen, moeten heel veel informatie zoeken in databanken. Dit soort werk gaat in de toekomst meer en meer door computers gedaan worden. Je kunt je dan afvragen wat nog aan juridisch werk overblijft.

Nadenken over de inhoud
Het is dus zaak om heel fundamenteel na te denken over de inhoud van onze wetenschappelijke opleiding. In welke richting gaat de maatschappij veranderen en wat moet een professional dan kunnen. Ik denk dat een student in ieder geval zelf moet kunnen bijblijven, een autodidact zijn. Misschien is dat wel het belangrijkste wat we studenten moeten bijbrengen: dat ze zelf hun kennis en vaardigheden up-to-date moeten houden en hoe ze dat dan moeten doen.

Meer collega’s aan het woord